Изберете дали точките на фокусиране, използвани, когато е направена снимката, да се показват по време на пълнокадрово възпроизвеждане. Можете също така да изберете типовете информация за снимките, които могат да се преглеждат по време на пълнокадрово възпроизвеждане.

  • Маркирайте опциите и натиснете 2 да изберете ( M ) или премахнете избора ( U ).

  • За да завършите операцията, натиснете J