Изберете дали снимката, показана непосредствено след серия от снимки в непрекъснат режим, е първата или последната снимка в серията.

  • Тази опция влиза в сила само когато е избрано [Off ] за [ Image review ] в менюто за възпроизвеждане.

1

Най-скорошни снимки (серийно)

2

Показва се, ако е избрано [First image in burst]

3

Показва се, ако е избрано [Последно изображение в серия]