Когато е избрано [On ], „високите“ (портретно ориентирани) снимки автоматично ще се завъртят за показване по време на възпроизвеждане.

Завъртете висок

Изображенията не се въртят автоматично по време на прегледа на изображението, дори когато за [ Rotate tall ] е избрано [On ].