Изберете слота, от който да се възпроизвеждат изображения с двоен формат, записани с [ RAW основно - JPEG вторично ], избрано за [ Функция вторичен слот ] в менюто за фотозаснемане.