Оценете снимки.

  • Маркирайте снимки с помощта на мултиселектора 4 или 2 .

  • Натиснете 1 или 3 да изберете рейтинг от нула до пет звезди, или изберете d да маркирате снимката като кандидат за по-късно изтриване.

  • За да видите маркираната картина на цял екран, натиснете и задръжте бутона X

  • Натиснете J да запазите промените.