Изберете картината, показана след изтриване на изображението.

Вариант

Описание

S

[ Покажи следващата ]

  • Показва се следната снимка.

  • Ако изтритото изображение е последното, ще се покаже предходното изображение.

T

[ Покажи предишната ]

  • Показва се предходната снимка.

  • Ако изтритото изображение е първата снимка, ще се покаже следващата.

U

[ Продължете както преди ]

  • Ако превъртате снимки в записания ред, ще се покаже следната снимка, както е описано за [ Покажи следващата ].

  • Ако превъртате картини в обратен ред, ще се покаже следващата снимка, както е описано за [ Покажи предишната ].