Formatējiet atmiņas kartes. Lai sāktu formatēšanu, izvēlieties atmiņas kartes slotu un atlasiet [ ]. Ņemiet vērā, ka formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus kartē esošos attēlus un citus datus. Pirms formatēšanas noteikti veiciet rezerves kopijas pēc nepieciešamības.

Formatēšanas laikā

Neizslēdziet kameru un izņemiet atmiņas kartes, kamēr no displeja nav notīrīts ziņojums [Atmiņas kartes formatēšana].