• Pielāgojiet skatu meklētāja spilgtumu. [ Skatu meklētāja spilgtumu ] var pielāgot tikai tad, ja skatu meklētājs ir aktīvs displejs. To nevar noregulēt, ja monitors ir ieslēgts vai ja monitora režīmam ir izvēlēts [Tikai monitors].

  • Augstākas vērtības palielina akumulatora izlādi.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski ]

Skatu meklētāja spilgtums tiek automātiski pielāgots, reaģējot uz apgaismojuma apstākļiem.

[ Manuāli ]

Nospiediet 1 vai 3 lai manuāli pielāgotu spilgtumu. Izvēlieties augstākas vērtības, lai palielinātu spilgtumu, zemākas - samazinātu spilgtumu.