Izvēlieties monitora režīmus, kurus var izvēlēties, izmantojot pogu M

  • Iezīmējiet opcijas un nospiediet 2 lai atlasītu ( M ) vai noņemtu atlasi ( U ). Atlasīšanai ir pieejamas opcijas, kas atzīmētas ar čeku ( M

  • Lai pabeigtu darbību, nospiediet J