• Pielāgojiet vadības paneļa spilgtumu.

  • Vadības paneļa spilgtuma palielināšana palielina akumulatora izlādi.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski ]

Vadības paneļa spilgtums tiek automātiski noregulēts, reaģējot uz apkārtējo apgaismojumu.

[ Manuāli ]

Nospiediet 1 vai 3 lai pielāgotu vadības paneļa spilgtumu.

[ Izslēgts ]

Izslēdziet vadības paneli.