Atiestatiet visu iestatījumu, izņemot [ Valoda ] un [ Laika josla un datums ], noklusējuma vērtības. Informācija par autortiesībām un citi lietotāju radītie ieraksti arī tiek atiestatīti. Pēc atiestatīšanas iestatījumus nevar atjaunot.

Pirms atiestatīšanas ieteicams iestatījumus saglabāt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu [Saglabāt / ielādēt izvēlnes iestatījumus].