Pievienojiet komentāru jaunajām fotogrāfijām, kad tās tiek uzņemtas. Komentārus var apskatīt cilnē NX Studio [ Info ].

Ievades komentārs

Ievadiet komentāru līdz 36 rakstzīmēm. Iezīmējiet [ Input comment ] un nospiediet 2 lai parādītu teksta ievades dialogu. Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( teksta ievade ).

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru nākamajām fotogrāfijām, iezīmējiet [ Pievienot komentāru ], nospiediet 2 un apstipriniet, ka blakus esošajā izvēles rūtiņā parādās M Nospiediet J lai saglabātu izmaiņas un izietu; komentārs tiks pievienots visām nākamajām fotogrāfijām.

Fotoattēlu informācija

Komentārus var apskatīt fotografēšanas datu lapā foto informācijas displejā.