Pielāgojiet iestatījumus savienojumam ar datoriem vai ftp serveriem, izmantojot bezvadu vai Ethernet tīklus, izmantojot papildu WT-7 bezvadu raidītāju. Šis vienums ir pieejams tikai tad, ja ir pievienots papildu WT-7 bezvadu raidītājs.

  • Atlasītās opcijas [ Savienot ar viedierīci ] un [ Savienot ar datoru ] tiek automātiski atspējotas, kad WT-7 ir pievienots un ieslēgts.

  • Informācija par [ bezvadu raidītāju ] ir atrodama zemāk; Informāciju par [ Izvēlēties aparatūru ], [ Tīkla iestatījumi ] un [ Iespējas ] skatiet rokasgrāmatā, kas pievienota WT ‑ 7.

Bezvadu raidītājs

Atlasiet [ Use ], lai iespējotu WT-7, kad tas ir pievienots kamerai.