Izvēlieties, vai aizvaru var atbrīvot, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte.

Opcija

Apraksts

a

[ Atbrīvošana bloķēta ]

Aizvaru nevar atbrīvot, ja nav ievietota atmiņas karte.

b

[ Iespējot atbrīvošanu ]

Aizvaru var atbrīvot, ja nav ievietota atmiņas karte. Attēli netiks ierakstīti; atskaņošanas laikā kamera parāda [ Demo ].