Foto režīmā fotografēšanas displejs būs blāvs, lai ietaupītu enerģiju aptuveni 15 sekundes pirms gaidīšanas taimera darbības beigām.

Opcija

Apraksts

[ Iespējot ]

Iespējot enerģijas taupīšanu. Displeja atsvaidzināšanas ātrums var samazināties.

[ Atspējot ]

Atspējojiet enerģijas taupīšanu. Piezīme. [ Atspējot ] izvēle neaptur fotografēšanas displeja aptumšošanu dažas sekundes pirms gaidīšanas taimera termiņa beigām.

Enerģijas taupīšana (Foto režīms)

Ņemiet vērā, ka pat tad, ja ir atlasīts [Iespējot ], enerģijas taupīšana nedarbosies:

  • ja pielāgotajam iestatījumam c3 [ Izslēgšanas aizkave ]> [ Gaidīšanas taimeris ] ir atlasīts [Bez ierobežojuma ] vai ja izvēlētā aizkave ir mazāka par 30 sekundēm,

  • tālummaiņas laikā,

  • kamēr kamera ir savienota ar citu ierīci, izmantojot HDMI,

  • kamēr kamera ir pievienota un apmainās ar datiem ar datoru, izmantojot USB, vai

  • kamēr kamera ir pievienota maiņstrāvas adapterim.