Netīrumi vai putekļi, kas iekļūst kamerā, mainot objektīvus vai noņemot korpusa vāciņu, var pielipt attēla sensoram un ietekmēt jūsu fotogrāfijas. Opcija “attēla sensora tīrīšana” vibrē sensoru, lai notīrītu putekļus.

Opcija

Apraksts

[ Tīrīt tagad ]

Nekavējoties veiciet attēla sensora tīrīšanu.

[ Automātiska tīrīšana ]

  • [ Clean at shutdown ]: Katru reizi, kad kamera tiek izslēgta, izslēgšanas laikā attēla sensors tiek automātiski iztīrīts.

  • [ Tīrīšana izslēgta ]: Automātiska attēla sensora tīrīšana ir izslēgta.