Mainiet laika joslas un iestatiet kameras pulksteni. Mēs iesakām kameras pulksteni regulāri noregulēt.

Opcija

Apraksts

[ Laika josla ]

Izvēlieties laika joslu. [ Datums un laiks ] tiek automātiski iestatīts uz laiku jaunajā laika joslā.

[ Datums un laiks ]

Iestatiet kameras pulksteni uz laiku izvēlētajā [ Laika josla ].

[ Datuma formāts ]

Izvēlieties kārtību, kādā tiek parādīta diena, mēnesis un gads.

[ Vasaras laiks ]

Atlasiet [ Ieslēgts ], lai ieslēgtu vasaras laiku, [ Izslēgts ], lai to izslēgtu. Izvēloties [ Ieslēgts ], pulkstenis tiek automātiski pārsniegts par vienu stundu. Noklusējuma iestatījums ir [ Izslēgts ].

Mirgojoša t fotografēšanas displejā norāda, ka pulkstenis nav iestatīts.