Pikseļu kartēšana pārbauda un optimizē kameras attēla sensoru. Ja ar kameru uzņemtajos attēlos pamanāt neparedzētus spilgtus plankumus, veiciet pikseļu kartēšanu, kā aprakstīts zemāk.

 • Pikseļu kartēšana ir pieejama tikai tad, ja ir pievienots Z stiprinājuma objektīvs vai papildu FTZ stiprinājuma adapteris.

 • Lai novērstu negaidītu strāvas zudumu, izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru, papildu uzlādes maiņstrāvas adapteri vai papildu maiņstrāvas adapteri un strāvas savienotāju.

 1. Iestatīšanas izvēlnē atlasiet [ Pixel mapping].

  Ieslēdziet kameru, nospiediet G un iestatīšanas izvēlnē atlasiet [ Pixel mapping].

 2. Atlasiet [ Sākt ].

  Tiks sākta pikseļu kartēšana. Operācijas laikā tiek parādīts ziņojums.

 3. Kad pikseļu kartēšana ir pabeigta, izslēdziet kameru.

Pikseļu kartēšana
 • Nemēģiniet darbināt kameru, kamēr notiek pikseļu kartēšana. Neizslēdziet kameru un neizņemiet vai neatvienojiet strāvas avotu.

 • Pikseļu kartēšana var nebūt pieejama, ja kameras iekšējā temperatūra ir paaugstināta.