Pielāgojiet skatu meklētāja krāsu līdzsvaru pēc savas gaumes. [ Skatu meklētāja krāsu līdzsvaru ] var pielāgot tikai tad, ja skatu meklētājs ir aktīvs displejs. To nevar noregulēt monitorā vai ja monitora režīmam ir atlasīts [Tikai monitors]. Pretējā gadījumā procedūra ir tāda pati kā [ Monitor color balance ] ( Monitora krāsu līdzsvars ).