Nospiediet 1 vai 3 lai pielāgotu monitora spilgtumu. Izvēlieties augstākas vērtības, lai palielinātu spilgtumu, zemākas - samazinātu spilgtumu.

  • [ Monitor spilgtumu ] var noregulēt tikai tad, ja monitors ir aktīvais displejs. To nevar noregulēt, ja monitora režīmam ir atlasīts [Tikai skatu meklētājs ] vai ja acs vērsta pret skatu meklētāju.

  • Augstākas vērtības palielina akumulatora izlādi.