Slett flere bilder. For mer informasjon, se "Slette flere bilder" ( Slette flere bilder ).

Alternativ

Beskrivelse

Q

[ Valgte bilder ]

Slett valgte bilder.

i

[ Bilder tatt på utvalgte datoer ]

Slett alle bilder tatt på valgte datoer.

R

[ Alle bilder ]

Slett alle bilder i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.

  • Hvis det er satt inn to minnekort, kan du velge kortet som bildene skal slettes fra.