Vurder bilder.

  • Marker bilder med multivelgeren 4 eller 2 .

  • Trykk 1 eller 3 for å velge en vurdering fra null til fem stjerner, eller velg d for å markere bildet som en kandidat for senere sletting.

  • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.

  • Trykk på J for å lagre endringene.