Velg om bildene skal vises automatisk på skjermen umiddelbart etter opptak.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Bilder vises i den valgte skjermen (skjerm eller søker) etter hvert som de tas.

[ På (bare skjerm) ]

Bilder vises kun etter opptak når skjermen brukes til å komponere bilder. Bilder vises ikke i søkeren når [ Kun søker ] er valgt for monitormodus.

[ Av ]

Bilder kan bare vises ved å trykke på K -knappen.