Wybierz gniazdo, z którego będą odtwarzane zdjęcia w dwóch formatach zarejestrowane przy opcji [ Pierwsze RAW - Wtórne JPEG ] wybranej dla [ Funkcja gniazda pomocniczego] w menu fotografowania.