Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie wyświetlane na monitorze natychmiast po ich wykonaniu.

Opcja

Opis

[ ]

Zdjęcia pojawiają się na aktualnie wybranym ekranie (monitor lub wizjer) w trakcie ich robienia.

[ Wł. (tylko monitor) ]

Zdjęcia są wyświetlane po wykonaniu tylko wtedy, gdy do kadrowania ujęć używany jest monitor. Zdjęcia nie są wyświetlane w wizjerze, gdy jako tryb monitora wybrano [ Tylko wizjer ].

[ Wył ]

Zdjęcia można przeglądać tylko przez naciśnięcie przycisku K