Wybierz zdjęcie wyświetlane po usunięciu zdjęcia.

Opcja

Opis

S

[ Pokaż dalej ]

  • Wyświetlany jest następujący obraz.

  • Jeśli usunięte zdjęcie było ostatnim zdjęciem, zostanie wyświetlone poprzednie zdjęcie.

T

[ Pokaż poprzednie ]

  • Wyświetlany jest poprzedni obraz.

  • Jeśli usunięte zdjęcie było pierwszym zdjęciem, zostanie wyświetlone następne zdjęcie.

U

[ Kontynuuj jak poprzednio ]

  • Jeśli przeglądałeś zdjęcia w kolejności, w jakiej zostały zapisane, następujące zdjęcie zostanie wyświetlone zgodnie z opisem dla [ Pokaż następne ].

  • Jeśli przeglądałeś zdjęcia w odwrotnej kolejności, następne zdjęcie zostanie wyświetlone zgodnie z opisem w [ Pokaż poprzednie ].