Po wybraniu opcji [ Włącz ] „pionowe” (orientacja portretowa) zdjęcia zostaną automatycznie obrócone w celu wyświetlenia podczas odtwarzania.

Obróć wysokość

Zdjęcia nie są automatycznie obracane podczas podglądu zdjęć, nawet jeśli dla opcji [ Obróć pionowe ] wybrano opcję [ .].