Oceń zdjęcia.

  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego 4 lub 2 .

  • Naciskaj 1 lub 3 , aby wybrać ocenę od zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz d , aby oznaczyć zdjęcie jako kandydata do późniejszego usunięcia.

  • Aby wyświetlić podświetlony obraz na pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk X

  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany.