Wybranie opcji [ Wł. ] dla opcji [ Blokada czasu otwarcia migawki] blokuje czas otwarcia migawki na wartości aktualnie wybranej w trybie S lub M. Wybranie opcji [ Wł. ] dla opcji [ Blokada przysłony ] blokuje przysłonę na wartości aktualnie wybranej w trybie A lub M.

  • Gdy działa blokada czasu otwarcia migawki lub przysłony, na ekranie fotografowania i na panelu kontrolnym pojawi się ikona O

  • Blokada czasu otwarcia migawki i przysłony nie są dostępne w trybie fotografowania P .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film