Wybierz rodzaj migawki używanej do zdjęć.

Opcja

Opis

O

[ Auto ]

Aparat automatycznie wybiera typ migawki w zależności od czasu otwarcia migawki. Elektroniczna przednia kurtynka migawki służy do zmniejszania rozmycia spowodowanego drganiami aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.

P

[ Migawka mechaniczna ]

Aparat wykorzystuje mechaniczną migawkę do wszystkich zdjęć.

x

[ Elektroniczna przednia kurtynka migawki ]

W przypadku wszystkich zdjęć aparat wykorzystuje elektroniczną przednią kurtynkę migawki.

„Migawka mechaniczna”

[ Migawka mechaniczna ] nie jest dostępna w przypadku niektórych obiektywów.

Elektroniczna migawka przedniej kurtyny

Najkrótszy czas otwarcia migawki dostępny po wybraniu opcji [ Elektroniczna przednia kurtynka migawki ] wynosi 1/2000 s .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film