Wybierz, czy cieniowanie ma być używane do oznaczania świateł (jasnych obszarów kadru) podczas nagrywania filmu.

Wzór wyświetlania

Aby włączyć wyświetlanie podświetlenia, wybierz opcję [ Wzór 1 ] lub [ Wzór 2 ].

Wzór 1

Wzór 2

Podświetl próg wyświetlania

Wybierz jasność potrzebną do uruchomienia wyświetlania najważniejszych fragmentów filmu. Im niższa wartość, tym większy zakres jasności, które będą pokazywane jako światła. W przypadku wybrania opcji [ 255 ] w obszarze podświetlenia będą widoczne tylko obszary, które są potencjalnie prześwietlone.

Wyróżnij wyświetlacz

Jeśli zarówno wyświetlanie prześwietlenia, jak i osiąganie ostrości są włączone w trybie ręcznego ustawiania ostrości, zadziała tylko maksymalne zwiększenie ostrości. Aby wyświetlić podświetlenie w trybie ręcznego ustawiania ostrości, wybierz [ Wył .] dla ustawienia osobistego d11 [Maks. ostrości ] > [ Poziom maksymalnych ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film