Attēli tiek saglabāti, izmantojot failu nosaukumus, kas sastāv no “DSC_”, kam seko četrciparu skaitlis un trīs burtu paplašinājums. [ Faila nosaukšana ] tiek izmantots, lai atlasītu trīs burtus, ar kuriem aizstāt faila nosaukuma “DSC” daļu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( Teksta ievade ).

Failu nosaukumi
 • Failu nosaukumi ir šādi: “DSC_nnnn.xxx”, kur nnnn ir skaitlis no 0001 līdz 9999, un xxx ir viens no šiem paplašinājumiem, kas piešķirts atbilstoši attēla kvalitātes un faila veida opcijām:

  • NEF: NEF (RAW) fotoattēli

  • JPG: JPEG (smalki, normāli vai pamata) fotoattēli

  • MOV: MOV video

  • NEV: NEV video

  • MP4: MP4 video

  • NDF: atsauces dati no putekļiem

 • Attēliem, kas izveidoti ar [ Adobe RGB ], kas fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē atlasīts vienumam [ Color space ], ir failu nosaukumi šādā formā: “_DSCnnnn.xxx”.

 • Katrā fotogrāfiju pārī, kas ierakstīts ar attēla kvalitātes iestatījumiem RAW + JPEG, NEF (RAW) un JPEG attēliem ir vienādi failu nosaukumi, bet atšķirīgi paplašinājumi.

 • Starpniekservera videoklipiem ir tādi paši failu nosaukumi kā RAW materiālam, ar kuru tie ir ierakstīti, taču, lai gan RAW materiālam ir piešķirts paplašinājums “.NEV” vai “.MOV”, starpniekservera failiem ir paplašinājums “.MP4”.