Attēli tiek saglabāti, izmantojot failu nosaukumus, kas sastāv no “DSC_”, kam seko četrciparu skaitlis un trīs burtu paplašinājums. [ Faila nosaukšana ] tiek izmantots, lai atlasītu trīs burtus, ar kuriem aizstāt faila nosaukuma “DSC” daļu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( Teksta ievade ).

Failu nosaukumi
 • Failu nosaukumi ir šādi: “DSC_nnnn.xxx”, kur nnnn ir skaitlis no 0001 līdz 9999, un xxx ir viens no šiem paplašinājumiem, kas piešķirts atbilstoši attēla kvalitātes un faila veida opcijām:

  • NEF: NEF (RAW) fotoattēli

  • JPG: JPEG (smalki, normāli vai pamata) fotoattēli

  • MOV: MOV video

  • MP4: MP4 video

  • NDF: atsauces dati no putekļiem

 • Attēliem, kas izveidoti ar [ Adobe RGB ] , kas fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē atlasīts vienumam [ Color space ], ir failu nosaukumi šādā formā: “_DSCnnnn.xxx”.

 • Katrā fotogrāfiju pārī, kas ierakstīts ar attēla kvalitātes iestatījumiem RAW + JPEG, NEF (RAW) un JPEG attēliem ir vienādi failu nosaukumi, bet atšķirīgi paplašinājumi.