Izvēlieties [ ON ], lai samazinātu "trokšņus" (spilgtus plankumus vai miglu) fotogrāfijās, kas uzņemtas ar aizvara ātrumu, kas ir mazāks par 1 s.

  • Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana tiek veikta pēc fotoattēla uzņemšanas. Apstrādes laikā uzņemšanas displejā tiks parādīts ziņojums “[ Notiek trokšņa samazināšana ]”, un vadības panelī mirgos “Job NR”. Attēlus nevar uzņemt, kamēr ziņojums nav nodzēsts no displeja. Laiks, kas nepieciešams fotoattēlu apstrādei pēc uzņemšanas, aptuveni dubultojas.

    Vadības panelis

    Monitors

Uzmanību: ilgstošas ekspozīcijas trokšņu samazināšana

Ja kamera tiek izslēgta pirms apstrādes pabeigšanas, attēls tiks saglabāts, bet trokšņu samazināšana netiks veikta.