Izvēlieties [ ON ], lai samazinātu "trokšņus" (spilgtus plankumus vai miglu) fotogrāfijās, kas uzņemtas ar aizvara ātrumu, kas ir mazāks par 1 s.

  • Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana tiek veikta pēc fotoattēla uzņemšanas. Apstrādes laikā uzņemšanas displejā tiks parādīts ziņojums “[ Notiek trokšņa samazināšana ]”, un vadības panelī mirgos “ Job NR ”. Attēlus nevar uzņemt, kamēr ziņojums nav nodzēsts no displeja. Laiks, kas nepieciešams fotoattēlu apstrādei pēc uzņemšanas, aptuveni dubultojas.

    Vadības panelis

    Monitors

  • Ja aizvara ātrumam ir atlasīts iestatījums “Bulb”, “Time” vai iestatījums, kas ir mazāks par 30 s, tad, kad beidzas uzņemšana, vadības panelī tiks parādīts taimeris, kas rāda atlikušo laiku līdz apstrādei.

Uzmanību: ilgstošas ekspozīcijas trokšņu samazināšana

Ja kamera tiek izslēgta pirms apstrādes pabeigšanas, attēls tiks saglabāts, bet trokšņu samazināšana netiks veikta.