Izvēloties [ ON ], tiek samazināta tādu gaismas avotu kā dienasgaismas spuldžu vai dzīvsudraba tvaiku spuldzes radītā mirgošanas ietekme.

 • Mirgošana var izraisīt nevienmērīgu ekspozīciju vai (fotogrāfijās, kas uzņemtas nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos) nekonsekventu ekspozīciju vai krāsu.

 • Ja mirgošanas samazināšana nedod vēlamos rezultātus, izslēdziet kameru un pavērsiet to pret objektu vai gaismas avotu, pirms to atkal ieslēdzat.

 • Ja ir atlasīts [ IESLĒGTS ] un, atlaižot aizvaru, tiek konstatēta mirgošana, fotografēšanas displejā blakus mirgošanas I

 • Ja ir atlasīts [ ON ], fotografēšanas displejs uz īsu brīdi kļūst tumšs, kad tiek atbrīvots aizvars. Nepārtrauktā liela ātruma un nepārtraukta maza ātruma režīmā kamera darbosies, kā aprakstīts tālāk.

  • Nepārtraukts liels ātrums : prioritāte tiek piešķirta kadru ātrumam. Displejs uz īsu brīdi kļūs tumšs ar pirmo kadru katrā sērijā, bet ne ar nākamajiem kadriem.

  • Nepārtraukts mazs ātrums : Prioritāte tiek dota mirgošanas samazināšanai. Displejs uz īsu brīdi kļūst tumšs katru reizi, kad tiek atbrīvots aizvars, un kadru ātrums var samazināties vai kļūt neregulārs.

“[ Fotoattēlu mirgošanas samazināšana ]”
 • Mirgošanas samazināšana var nedaudz aizkavēt aizvara reakciju.

 • Mirgošanas samazināšana var noteikt mirgošanu pie 100 un 120 Hz (attiecīgi ar 50 un 60 Hz maiņstrāvas barošanas avotiem). Vēlamie rezultāti var netikt sasniegti, ja sērijveida fotografēšanas laikā mainās barošanas avota frekvence.

 • Atkarībā no gaismas avota un uzņemšanas apstākļiem mirgošana var netikt konstatēta vai vēlamie rezultāti var netikt sasniegti, piemēram, sižetos, kas ir spilgti apgaismoti vai ar tumšu fonu.

 • Vēlamo rezultātu var arī nesasniegt ar dekoratīviem apgaismojuma displejiem un citu nestandarta apgaismojumu.

 • Fotoattēlu mirgošanas samazināšanas faktiskie efekti var atšķirties no displejā redzamajiem.

Nepārtraukts liels ātrums
 • Ja pielāgotajam iestatījumam a1 [ AF-C prioritātes atlase ] ir atlasīts [ Focus ], nepārtrauktas ātrgaitas atbrīvošanas režīma mirgošanas samazināšana darbojas tāpat kā nepārtrauktai zema ātruma atbrīvošanai.

 • Mirgošanas samazināšana var nesniegt vēlamos rezultātus sērijveida fotografēšanas laikā, ja:

  • mainās aizvara ātrums (režīms A vai P ),

  • kadru virzīšanas ātrums palēninās vai

  • sprādzieni ir gari.

[ Fotoattēlu mirgošanas samazināšana ]: ierobežojumi

[ Fotoattēlu mirgošanas samazināšana ] dažos apstākļos nedarbojas, tostarp šādos gadījumos:

 • HDR pārklājums un

 • ātrgaitas kadru uzņemšana.