Izvēlieties [ ON ], ja nepieciešams, lai samazinātu cilindra kropļojumus, fotografējot ar platleņķa objektīviem, un samazinātu tapas spilvena kropļojumus, fotografējot ar gariem objektīviem. Ņemiet vērā, ka dažiem objektīviem [ ON ] var tikt atlasīts automātiski, un tādā gadījumā šis vienums būs pelēks un nebūs pieejams.

Automātiskā kropļojumu kontrole

Izmaiņas uz [ Auto distortion control ] foto uzņemšanas izvēlnē attiecas uz video ierakstīšanas izvēlni un otrādi .