Atlasiet [ Ieslēgts ], lai iekļautu ekspozīcijas un zibspuldzes režīmus, aizvara ātrumu (tikai S un M režīmos) un apertūru (tikai A un M režīmos) informācijā, kas ierakstīta katrā no četrām fotoattēlu uzņemšanas izvēlņu bankām.

  • Ekspozīcijas režīma, aizvara ātruma, diafragmas atvēruma un zibspuldzes režīma izmaiņas tiks saglabātas bankā, kas pašlaik ir atlasīta [ Fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes banka ]. Bankā saglabātie iestatījumi tiks atsaukti nākamreiz, kad tiks izvēlēta banka.

  • Izvēloties [ Izslēgts ], tiek atjaunoti ekspozīcijas un zibspuldzes režīmi, aizvara ātrums un diafragmas atvērums, kas bija spēkā pirms [ Ieslēgts ].