Izvēlieties zibspuldzes vadības režīmu un zibspuldzes līmeni un pielāgojiet citus iestatījumus bezvadu tālvadības zibspuldzēm vai papildu zibspuldzēm, kas uzstādītas uz kameras piederumu pieslēgvietas.

  • Informāciju par iestatījumu pielāgošanu papildu zibspuldzēm, kas uzstādītas uz kameras piederumu pieslēgvietas, skatiet sadaļā “Fotogrāfija ar zibspuldzi kamerā” ( Fotografēšana ar zibspuldzi kamerā ).

  • Informāciju par bezvadu tālvadības zibspuldzes ierīču iestatījumu pielāgošanu skatiet sadaļā “Attālā fotografēšana ar zibspuldzi” ( Attālā fotografēšana ar zibspuldzi ).

Zibspuldzes vadības režīms

Izvēlieties zibspuldzes vadības režīmu un pielāgojiet citus iestatījumus SB-5000, SB-500, SB-400 vai SB-300 zibspuldzēm, kas uzstādītas uz kameras piederumu pieslēgvietas.

  • Displeja [ Flash control mode ] saturs atšķiras atkarībā no atlasītajām opcijām.

  • Iestatījumus citām ierīcēm, izņemot SB-5000, SB-500, SB-400 un SB-300, var regulēt tikai ar zibspuldzes vadības ierīcēm.

  • SB-5000 iestatījumus var pielāgot arī, izmantojot zibspuldzes vadības pogas.

Opcija

Apraksts

[ TTL ]

Zibspuldzes jauda tiek pielāgota automātiski, reaģējot uz apgaismojuma apstākļiem.

[ Automātiskā ārējā zibspuldze ]

Zibspuldzes gaisma tiek atstarota no objekta uz automātisko ārējo zibspuldzes sensoru, un zibspuldzes jauda tiek pielāgota automātiski.

[ Attāluma prioritātes rokasgrāmata ]

Izvēlieties attālumu līdz objektam; zibspuldzes jauda tiks noregulēta automātiski.

[ Rokasgrāmata ]

Manuāli izvēlieties zibspuldzes līmeni.

[ Atkārtota zibspuldze ]

Zibspuldze uzplaiksnī atkārtoti, kamēr aizvars ir atvērts, radot vairākkārtējas ekspozīcijas efektu.

Bezvadu zibspuldzes opcijas

Pielāgojiet iestatījumus vairāku tālvadības zibspuldzes vienlaicīgai bezvadu vadībai. Šis vienums ir pieejams tikai tad, ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze SB-5000 vai SB-500 vai bezvadu tālvadības pults WR-R10.

Opcija

Apraksts

Y

[ Optiskais AWL ]

Tālvadības zibspuldzes tiek vadītas, izmantojot zemas intensitātes zibspuldzes, ko izstaro galvenā zibspuldze ( Optical AWL ).

Y / Z

[ Optiskais/radio AWL ]

Izvēlieties šo opciju, ja izmantojat gan optiski, gan radiovadāmas zibspuldzes ( Optiskā/Radio AWL ).

Z

[ Radio AWL ]

Tālvadības zibspuldzes vada radiosignāli no kamerai pievienotās WR-R10 ( Radio AWL ).

[ Izslēgts ]

Fotografēšana ar tālvadības zibspuldzi ir atspējota.

Tālvadības zibspuldzes vadība

Izvēlieties tālvadības zibspuldzes vadības režīmu. Zibspuldzes opcijas var regulēt zibspuldzes vadības displejā; pieejamās opcijas atšķiras atkarībā no opcijas, kas atlasīta [ Remote flash control ].

Opcija

Apraksts

m

[ Grupas zibspuldze ]

Izvēlieties atsevišķu zibspuldzes vadības režīmu katrai tālvadības zibspuldzes ierīču grupai ( Grupas zibspuldze , Grupas zibspuldze ).

x

[ Ātrā bezvadu vadība ]

Izvēlieties līdzsvaru starp A un B grupām un manuāli noregulējiet C grupas izvadi ( ātrā bezvadu vadība , ātrā bezvadu vadība (tikai SB-5000) ).

u

[ Atkārtošana ar tālvadību ]

Zibspuldzes uzplaiksnī atkārtoti, kamēr aizvars ir atvērts, radot vairākkārtējas ekspozīcijas efektu ( Attālā atkārtošana , Attālā atkārtošana (tikai SB-5000) ).

Radio tālvadības zibspuldzes informācija

Skatiet zibspuldzes, kuras pašlaik kontrolē, izmantojot radio AWL.