Attēli tiek saglabāti, izmantojot failu nosaukumus, kas sastāv no “DSC_”, kam seko četrciparu skaitlis un trīs burtu paplašinājums. [ Faila nosaukšana ] tiek izmantots, lai atlasītu trīs burtus, lai aizstātu faila nosaukuma “DSC” daļu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( Teksta ievade ).

Failu nosaukumi
 • Failu nosaukumi ir šādi: “DSC_nnnn.xxx”. “nnnn” ir skaitlis no 0001 līdz 9999. “xxx” ir viens no šiem paplašinājumiem, kas piešķirts atbilstoši attēla kvalitātes un faila veida opcijām.

  • NEF: NEF (RAW) fotoattēli

  • JPG: JPEG (labi, normāli vai pamata) fotoattēli

  • MOV: MOV filmas

  • MP4: MP4 filmas

  • NDF: atsauces dati no putekļiem

 • Attēliem, kas izveidoti ar [ Adobe RGB ], kas atlasīts vienumam [ Color space ], ir failu nosaukumi šādā formā: “_DSCnnnn.xxx”.

 • Abiem failiem katrā divu formātu fotogrāfiju pārī ir vienāds nosaukums. Tomēr divu formātu fotogrāfiju gadījumā, kas ierakstītas ar attēla kvalitātes iestatījumiem NEF (RAW)+JPEG, abiem failiem būs atšķirīgi paplašinājumi (.NEF pret .JPG).