Atlasiet [ Ieslēgts ], lai samazinātu cilindra kropļojumus, fotografējot ar platleņķa objektīviem, un samazinātu tapas spilvena kropļojumus, fotografējot ar gariem objektīviem.

  • [ Auto Distortion Control ] ir pieejams tikai ar G, E un D tipa objektīviem. Tomēr daži šāda veida objektīvi, tostarp datora un zivs acs objektīvi, netiek atbalstīti. Rezultāti netiek garantēti ar objektīviem, kas netiek atbalstīti.

Automātiskā kropļojumu kontrole
  • Ja ir atlasīts [ Ieslēgts ], laiks, kas nepieciešams fotogrāfiju apstrādei pirms ierakstīšanas, var palielināties.

  • Jo lielāks ir kropļojumu kontroles līmenis, jo lielāks laukums tiek apgriezts no kadra malām.

  • Pirms automātiskās kropļojumu kontroles izmantošanas ar DX objektīviem, izvēlieties [ Ieslēgts ] vienumam [ Attēla apgabals ] > [ Automātiska DX apgriešana ] vai atlasiet [ DX (24×16) ] vienumam [ Izvēlēties attēla apgabalu ]. Izvēloties citas opcijas, fotogrāfijas var būt stipri apgrieztas vai fotogrāfijas ar nopietniem perifēriem kropļojumiem.

  • Automātiskā kropļojumu kontrole neattiecas uz filmām.