Rādīt informāciju par slīpumu un slīpumu, pamatojoties uz informāciju no kameras slīpuma sensora.

  • Ja kamera nav sasvērta ne pa kreisi, ne pa labi, ripas atskaites līnija kļūs zaļa. Ja kamera nav noliekta ne uz priekšu, ne atpakaļ, punkts ( I ) displeja centrā kļūs zaļš.

  • Katrs dalījums ir līdzvērtīgs 5°.

Kameras līmenis

Kamera noliekta pa kreisi vai pa labi

Kamera noliekta uz priekšu vai atpakaļ

Virtuālā horizonta displejs

Ņemiet vērā, ka displejs var nebūt precīzs, ja kamera ir noliekta asā leņķī uz priekšu vai atpakaļ. Kamera nerādīs slīpuma un sānsveres indikatorus, ja tā tiek turēta leņķos, kuros nevar izmērīt slīpumu.