Pīkstiens ieslēgts/izslēgts

Ieslēdziet vai izslēdziet skaņas signālu.

 • Ja vienumam [ Beep on/off ] ir atlasīts [ Ieslēgts ], atskanēs pīkstieni, kad:

  • taimeris skaita atpakaļ,

  • aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta otro reizi spoguļa fotografēšanas laikā,

  • fotografēšana ar intervāla taimeri, laika intervāla video ierakstīšana vai fokusa maiņas beigas,

  • kamera fokusējas (ņemiet vērā, ka tas neattiecas uz autofokusa režīmam atlasītu AF-C vai ja pielāgotajam iestatījumam a2 ir atlasīts [ Release ] [ AF-S prioritātes izvēle ]), vai

  • rakstzīmes tiek ievadītas, izmantojot ekrāna tastatūru.

 • Atlasiet [ Izslēgts (tikai skārienvadības ierīces) ], lai atspējotu skārienvadības pīkstienu, vienlaikus iespējotu to citiem mērķiem.

 • Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no iestatījumiem, kas atlasīti vienumam [ Beep options ], pīkstiens neatskanēs, kad kamera veic fokusu filmas ierakstīšanas laikā, atbrīvošanas režīmā Q vai ja [ Ieslēgts ] ir atlasīta opcijai [ Silent live view photography ].

Skaļums

Pielāgojiet pīkstiena skaļumu.

Piķis

Izvēlieties pīkstiena augstumu no [ High ] un [ Low ].