Pikseļu kartēšana pārbauda un optimizē kameras attēla sensoru. Ja ar kameru uzņemtajos attēlos pamanāt negaidītus spilgtus plankumus, veiciet pikseļu kartēšanu, kā aprakstīts tālāk.

 • Izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru, lai novērstu negaidītu enerģijas zudumu.

 • Pirms pikseļu kartēšanas piestipriniet objektīva vāciņu (priekšējo vāciņu) un aizveriet okulāra aizvaru.

 1. Iestatīšanas izvēlnē atlasiet [ Pixel mapping ].

  Ieslēdziet kameru, nospiediet pogu G un iestatīšanas izvēlnē atlasiet [ Pixel mapping ].

 2. Izvēlieties [ Start ].

  Tiks sākta pikseļu kartēšana. Darbības laikā augšējā vadības panelī parādās “ 1 ”.

 3. Izslēdziet kameru, kad pikseļu kartēšana ir pabeigta.

Pikseļu kartēšana
 • Nemēģiniet darbināt kameru, kamēr notiek pikseļu kartēšana. Neizslēdziet kameru un neizņemiet vai neatvienojiet strāvas avotu.

 • Pikseļu kartēšana var nebūt pieejama, ja kameras iekšējā temperatūra ir paaugstināta.