Pielāgojiet statusa LED un saites režīma iestatījumus papildu WR-R10 bezvadu tālvadības pultīm. Varat arī izvēlēties savienojuma režīmu savienojumam ar papildu radiovadāmām zibspuldzēm, kas atbalsta uzlaboto bezvadu apgaismojumu.

Bezvadu tālvadības pults WR-R10
  • Izmantojot WR-R10, ir nepieciešams adapteris WR-A10.

  • Pārliecinieties, vai WR-R10 programmaparatūra ir atjaunināta uz jaunāko versiju (versiju 3.0 vai jaunāku). Lai iegūtu informāciju par programmaparatūras atjauninājumiem, skatiet sava reģiona Nikon vietni.

LED lampa

Iespējojiet vai atspējojiet statusa gaismas diodes WR-R10 bezvadu tālvadības pultī, kas uzstādīta uz kameras. Papildinformāciju skatiet bezvadu tālvadības pults komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.

Saites režīms

Izvēlieties saites režīmu WR-R10 bezvadu tālvadības pultīm, kas uzstādītas uz citām kamerām vai radiovadāmām zibspuldzēm, kas atbalsta uzlaboto bezvadu apgaismojumu. Pārliecinieties, vai pārējām ierīcēm ir atlasīts tas pats režīms.

Opcija

Apraksts

[ Savienošana pārī ]

Kamera savienojas tikai ar ierīcēm, ar kurām tā iepriekš ir bijusi savienota pārī. Nospiediet kamerai pievienotās bezvadu tālvadības pults WR-R10 savienošanas pārī pogu, lai savienotu to pārī ar citām ierīcēm.

  • Tā kā kamera nesazināsies ar ierīcēm, ar kurām tā nav savienota pārī, šo opciju var izmantot, lai novērstu signālu traucējumus no citām tuvumā esošām ierīcēm.

  • Tā kā katra ierīce ir jāsavieno pārī atsevišķi, tomēr PIN ir ieteicams, kad tiek izveidots savienojums ar lielu skaitu ierīču.

[ PIN ]

Sakari tiek koplietoti starp visām ierīcēm ar vienu un to pašu četrciparu PIN. Varat ievadīt jebkuru četrciparu PIN pēc savas izvēles.

  • Nospiediet 4 vai 2 , lai iezīmētu ciparus, un nospiediet 1 vai 3 , lai mainītu. Nospiediet J , lai ievadītu un parādītu izvēlēto PIN.

  • Šī opcija ir laba izvēle fotografēšanai ar lielu skaitu attālo ierīču.

  • Ja ir vairākas kameras, kurām ir viens un tas pats PIN, zibspuldzes būs tikai tās kameras kontrolē, kura vispirms tiek savienota, neļaujot visām pārējām kamerām izveidot savienojumu (mirgos ar ietekmētajām kamerām pievienoto WR-R10 vienību gaismas diodes. ).

  • Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta opcijai [ Saites režīms ], WR-R10 vienmēr saņems signālus no pārī savienotām bezvadu tālvadības pultīm. WR-1 bezvadu tālvadības pults lietotājiem būs jāizvēlas savienošana pārī kā WR-1 saites režīms.