Izberite, ali je mogoče izbrati ločene točke ostrenja in načine AF-območja za »široko« (ležeče) orientacijo, za »visoko« (pokončno) orientacijo s fotoaparatom, zasukanim za 90° v smeri urinega kazalca, in za »visoko« usmerjenost s fotoaparatom, obrnjenim za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca. Izbrana možnost velja samo med fotografiranjem z iskalom.

  • Izberite [ Off ], če želite uporabiti isto točko ostrenja ne glede na usmerjenost fotoaparata.

  • Izberite [ Focus point ], da omogočite ločeno izbiro točke ostrenja. Če želite omogočiti ločeno izbiro tako točke ostrenja kot načina AF-območja, izberite [ Focus point and AF-area mode ].

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Streljanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film