Izberite, ali [ Matrično merjenje ] dodeli prednost obrazom, ki jih zazna kamera. Ta nastavitev velja samo med fotografiranjem z iskalom.

Možnost

Opis

U

[ Zaznavanje obrazov vklopljeno ]

Matrično merjenje dodeli prednost obrazom, ki jih zazna kamera.

V

[ Zaznavanje obrazov je izklopljeno ]

Matrično merjenje ne dodeli prednosti obrazom, ki jih zazna kamera.

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Streljanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film