Izberite možnost oštevilčevanja datotek.

Možnost

Opis

[ Vklopljeno ]

Ko je ustvarjena nova mapa ali je v fotoaparat vstavljena nova pomnilniška kartica, se bo številčenje datotek nadaljevalo od zadnje uporabljene številke. To poenostavlja upravljanje datotek z zmanjšanjem pojavljanja podvojenih imen datotek, ko se uporablja več kartic.

[ Izklopljeno ]

Ko je ustvarjena nova mapa ali je vstavljena nova pomnilniška kartica, se številčenje datotek znova začne od 0001. Če trenutna mapa že vsebuje slike, se bo številčenje datotek nadaljevalo z najvišje številke datoteke v trenutni mapi. Če izberete [ Off ] po izbiri [ On ], bo fotoaparat shranil trenutno številko datoteke. Oštevilčenje datotek se bo nadaljevalo s predhodno shranjeno vrednostjo, ko bo naslednjič izbrana [ On ].

[ Ponastavi ]

Ponastavite oštevilčenje datotek za [ On ]. Če je trenutna mapa prazna, se bo številčenje datotek znova začelo od 0001 z naslednjo posneto sliko. Če trenutna mapa vsebuje slike, bo naslednji posneti sliki dodeljena številka datoteke, tako da se ena doda najvišji številki datoteke v trenutni mapi.

Številčno zaporedje datoteke
  • Če je slika posneta, ko trenutna mapa vsebuje sliko s številko 9999, bo ustvarjena nova mapa in oštevilčenje datotek se bo znova začelo od 0001.

  • Ko trenutna številka mape doseže 999, fotoaparat ne bo več mogel ustvarjati novih map in sprostitev zaklopa bo onemogočena, če:

    • trenutna mapa vsebuje 5000 slik (poleg tega bo snemanje filma onemogočeno, če fotoaparat izračuna, da bi število datotek, potrebnih za snemanje filma največje dolžine, imelo za posledico, da bo mapa vsebovala več kot 5000 datotek), ali

    • trenutna mapa vsebuje sliko z številko 9999 (poleg tega bo snemanje filma onemogočeno, če kamera izračuna, da bi število datotek, potrebnih za snemanje filma največje dolžine, povzročilo datoteko s številko 9999).

    Če želite nadaljevati s fotografiranjem, izberite [ Ponastavi ] za nastavitev po meri d9 [ Zaporedje številk datotek ] in nato bodisi formatirajte trenutno pomnilniško kartico ali vstavite novo pomnilniško kartico.

Oštevilčenje map
  • Če je slika posneta, ko trenutna mapa vsebuje 5000 slik ali sliko s številko 9999, bo ustvarjena nova mapa in izbrana kot trenutna mapa.

  • Novi mapi je dodeljena številka ena višja od trenutne številke mape. Če mapa s to številko že obstaja, bo novi mapi dodeljena najnižja razpoložljiva številka mape.

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Streljanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film