Uporabite ta element za natančno nastavitev vrednosti osvetlitve, ki jo je izbrala kamera; osvetlitev je mogoče natančno nastaviti za vsako metodo merjenja posebej. Osvetlitev je mogoče prilagoditi navzgor za svetlejše osvetlitve ali zmanjšati za temnejše osvetlitve v razponu od +1 do −1 EV v korakih po 1/6 EV . Privzeta vrednost je 0.

Fina nastavitev osvetlitve
  • Nastavitev po meri b7 [ Fine-tune optimal exposure ] natančno nastavite osvetlitev za vsako banko nastavitev po meri. Pri preklapljanju bank bodite pozorni na različne vrednosti finih nastavitev za nastavitev po meri b7.

  • Ne glede na izbrano možnost za nastavitev po meri b7 [ Fina nastavitev optimalne osvetlitve ], ikona kompenzacije osvetlitve ( E ) ne bo prikazana. Edini način, da ugotovite, koliko osvetlitve je bila spremenjena, je, da si ogledate količino v meniju za fino nastavitev za nastavitev po meri b7.

  • Ponastavitve z dvema gumboma ne vplivajo na izbrane vrednosti.

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Streljanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film