Izberite elemente, navedene v meniju i , ki se prikaže, ko med fotografiranjem z iskalom pritisnete gumb i . Za informacije o prilagajanju menija i glejte »Prilagajanje menija i : prilagodite meni i « ( Prilagajanje menijev i : prilagodite meni i ).

Artikel

0

n

[ Banka menijev za fotografiranje ]

Banka menijev za fotografiranje

J

[ Izberi območje slike ]

Prilagajanje nastavitev območja slike

8

[ Kakovost slike ]

Prilagajanje kakovosti slike

o

[ Velikost slike ]

Izbira velikosti slike

E

[ Kompenzacija osvetlitve ]

Kompenzacija osvetlitve

9

[ Nastavitve občutljivosti ISO ]

Prilagajanje občutljivosti kamere na svetlobo (občutljivost ISO)

m

[ Ravnovesje beline ]

Doseganje naravnih barv z različnimi viri svetlobe (ravnovesje beline)

h

[ Nastavi nadzor slike ]

Obdelava slike (nadzor slike)

p

[ Barvni prostor ]

Barvni prostor

y

[ Aktivna D-Lighting ]

Aktivna D-Lighting

$

[ NR dolge osvetlitve ]

Dolga osvetlitev NR

%

[ Visok ISO NR ]

Visok ISO NR

w

[ Merjenje ]

Izbira načina, kako kamera nastavi osvetlitev

N

[ Način bliskavice ]

Načini bliskavice

Y

[ Kompenzacija bliskavice ]

Kompenzacija bliskavice

m

[ Možnosti skupinskega bliskavice ]

Skupinski Flash

D

[ Način samodejnega ostrenja ]

Fotografija z iskalom

t

[ Način AF območja ]

Fotografija z iskalom

t

[ Samodejno zaklepanje ]

Spreminjanje osvetlitve ali ravnovesja beline v nizu fotografij (oklepanje)

$

[ Večkratna osvetlitev ]

Kombinacija več osvetlitev v eni fotografiji (večkratna osvetlitev)

2

[ HDR (visok dinamični razpon) ]

Visoki dinamični razpon (HDR)

7

[ Intervalno snemanje s časovnikom ]

Fotografiranje v nastavljenem intervalu (snemanje s časovnikom intervalov)

8

[ film s časovnim zamikom ]

Ustvarjanje filma iz fotografij (film s časovnim zamikom)

9

[ Snemanje s premikanjem fokusa ]

Spreminjanje fokusa v nizu fotografij (fokus premik fotografiranja)

E

[ Izberi banko nastavitev po meri ]

Banka nastavitev po meri

F

[ Sledenje fokusa z zaklepanjem ]

a3: sledenje fokusa z zaklepanjem

w

[ Kontrole po meri ]

f3: Kontrole po meri

z

[ Način zakasnitve osvetlitve ]

d5: Način zakasnitve osvetlitve

x

[ Elektronski zaklop za sprednjo zaveso ]

d6: Elektronski zaklop za sprednjo zaveso

Z

[ povezava Bluetooth ]

Povežite se s pametno napravo

U

[ povezava Wi-Fi ]

Wi-Fi povezava

j

[ Žični LAN/WT ]

Žični LAN/WT

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Streljanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film