Izberite vrstni red, v katerem se posnamejo posnetki v programu bracketing.

Možnost

Opis

H

[ MTR > pod > nad ]

Najprej se posname nespremenjeni posnetek, sledi posnetek z najnižjo vrednostjo, nato pa posnetek z najvišjo vrednostjo.

I

[ Pod > MTR > nad ]

Streljanje poteka po vrstnem redu od najnižje do najvišje vrednosti.

  • Nastavitev po meri e8 [ Bracketing order ] ne vpliva na vrstni red posnetkov, ko je [ ADL bracketing ] izbran za [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] v meniju fotografiranja.

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Streljanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film