Izberite med spodnjimi možnostmi prikaza točke ostrenja iskala.

Način ročnega ostrenja

Možnost

Opis

[ Vklopljeno ]

Točka ostrenja je ves čas prikazana v načinu ročnega ostrenja.

[ Izklopljeno ]

Točka ostrenja je prikazana samo med izbiro točke ostrenja.

Svetlost fokusne točke

Izberite svetlost prikaza točke ostrenja v iskalu.

Dynamic-Area AF Assist

Izberite, ali fotoaparat prikaže izbrano točko ostrenja in okoliške točke ostrenja, ki se uporabljajo za pomoč pri ostrenju v načinu dinamičnega območja AF.

Možnost

Opis

[ Vklopljeno ]

Prikažite izbrano točko ostrenja in okoliške točke ostrenja.

[ Izklopljeno ]

Prikaži samo izbrano točko ostrenja.

[ Vklopljeno ] ([ Dynamic-area AF (9 točk) ] izbrano)

[ Izklopljeno ]

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Streljanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film